DX Atlas

DX Atlas 2.40

Create and view a map for radio transmissions
Người dùng đánh giá
4.0  (25 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.40 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Afreet Software, Inc.

Control and optimize the range and coverage of an amateur radio station. Generate an area map with rectangular, azimuthal, and globe view modes. Identify the DXCC territories, state and province installations, Q and ITU Zones, etc. Calculate antenna and distance parameters.

Điện thế Giới atlas cho Radio Amateurs. Scrollable thế Giới bản đồ với mịn phóng, DXCC thổ, tỉnh/bang prefixes, Grid Squares, CQ và ITU Vùng trong hình chữ nhật, azimuthal và Cầu các hình chiếu, 3D trùng Gray Line thành phố và đảo chỉ mục, độc nhất hierarchical tiền tố cơ sở dữ liệu, địa phương thời gian với DST cho tất cả những thành phố, những hòn đảo và gọi cho nhất, duy nhất ionospheric bản đồ.
Thông tin được cập nhật vào: