DX Atlas

DX Atlas

Miễn phí
Đây là điện tử thế giới atlas radio nghiệp dư
Người dùng đánh giá
3.4  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.6
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 5 giải thưởng
Điện thế Giới atlas cho Radio Amateurs. Scrollable thế Giới bản đồ với mịn phóng, DXCC thổ, tỉnh/bang prefixes, Grid Squares, CQ và ITU Vùng trong hình chữ nhật, azimuthal và Cầu các hình chiếu, 3D trùng Gray Line thành phố và đảo chỉ mục, độc nhất hierarchical tiền tố cơ sở dữ liệu, địa phương thời gian với DST cho tất cả những thành phố, những hòn đảo và gọi cho nhất, duy nhất ionospheric bản đồ.
Thông tin được cập nhật vào: