DX Atlas

DX Atlas

ฟรี
นี่คือการอิเล็กทรอนิกส์โลกป้ายกำกับทั้งหมดสำหรับวิทยุพวกมือสมัครเล่น
คะแนนผู้ใช้
3.4  (8 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.6
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 5 รางวัล
อิเล็กทรอนิกส์โลกป้ายกำกับทั้งหมดสำหรับ Radio Amateurs น Scrollable โลกกับแผนที่เรียบเนียนขยาย, DXCC แดนแสดงตัวอย่างรัฐ prefixes, Grid Squares, CQ และ ITU ยังพื้นที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยม, azimuthal และลูกโลก projections, 3D โล่งอ Gray Line, เมืองและเกาะดัชนี, ยูนิคลำดับชั้นการสืบทอดตำแหน่งหลักฐานข้อมูลท้องถิ่นเวลาอยู่กับ DST สำหรับเมืองหมู่เกาะแล้วเรียกส่วนยูนีค ionospheric อแผนที่อยู่
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: